top of page

SURELERDEN BAZILARININ FAZİLETLERİ


Fatiha-i Şerife

Hazreti İmran bin Hüseyin (ra.) aktarıyor; Resulullah (sav.) Bir kul Fatiha suresini okursa o gün o evdekilere hiçbir insanın ve cinnin nazarı değmez, buyurdular. İşte Fatiha suresinin önemini anlatan bir hadisi şerif. İmamı Şafi rahmetullahi aleyh Efendimiz Fatiha'yı namazlarda okumayan birinin namazının olmayacağını bildirmiş yani namazda Fatiha okumayı farz olarak telakki etmiştir. Sanırım Fatiha suresini anlatmak için başka söze hacet kalmaz.

Bazen çok halsiz, bitkin, ne düşündüğünü, nerede yatıp kalktığını bilemez bir uyuşukluk içerisinde oluruz. İşte bu hal cinlerden nazar aldığımız zamanlardır. Peygamberimizin öğrettiğine göre bu nazardan korunmanın çaresi diz kapağı ile göbek arasını açarken euzu besmele çekmektir.

Ayet El Kürsü

Hazreti İmran bin Hüseyin (ra.) aktarıyor; Resulullah (sav.) buyurdular ki, Bir kul evde ayet el kürsiyi okursa, evdekilere hiçbir insanın ve cinnin nazarı değmez. Aynı Fatiha-i şerifteki gibi buyurdular.

Savaşlar neticesinde toplanan ganimetler bir araya getirilmiş başına da muhafız görevlendirilmişti. Hazreti Ebu Hureyre (ra.), Eba Eyyüp El Ensari, Hazreti Muaz bin Cebel (ra.) ve Hazreti Ubey bin Kab (ra.) Bu 4 sahabi farklı günlerde bu iş için görevlendirilmişti. Bu dört sahabe de aynı olayı birebir yaşamışlardı. Hazreti Ebu Hureyre (ra.) olayı şöyle anlatıyor;

Resulullah (sav.) beni toplanan fıtır sadakalarını korumakla görevlendirmişti. Gece vakti biri geldi ve sadaka mallarını karıştırmaya ve yiyecek aramaya başladı. Onu hemen yakaladım. Elleri köpek eli, saçı da köpek saçı gibiydi. Seni Resulullaha (sav.) götüreceğim dedim. Bakmak zorunda olduğum çoluk çocuğum var. Muhtaç ve fakir biriyim karşılığını verince bıraktım. Sabah olduğunda Resulullah (sav.) ey Eba Hureyre dün gece yakaladığın esire ne oldu? Diye sordu. Ey Allah'ın resulü muhtaç durumda olduğunu ve bakmakla yükümlü çoluk çocuğunu olduğunu söyleyince ona acıyıp bıraktım. Peygamberimiz, o sana yalan söylemiş yarın geri gelecek, onu tekrar gördüğünde Bismillah de buyurdu. Resulullah (sav.) dönecek dediği için geri geleceğini anladım ve onu tekrar beklemeye başladım. Yine gelip hurmadan avuçlamaya başlayınca bismillah dedim. Yakalayarak seni Resulullaha (sav.) götüreceğim dedim. Bakmak zorunda olduğum çoluk çocuğum var. Bırakırsan bir daha gelmem deyince acıdım yine bıraktım. Sabah namazında Peygamberimiz (sav.) ey Eba Hureyre dün gece yakaladığın kişiye ne oldu? Diye sordular. Peygamberimiz birincide esir ikincide kişi diye hitap etti. Çünkü birincide farklı şekillere girmiş ikinci de sadece insan kılığına girmişti. Hadisi şeriflerin her kelimesi bizim için önem arz eder. Ey Allah'ın resulü! Muhtaç bir durumda olduğunu ve bakmakla yükümlü çoluk çocuğundan bahsedince ona acıdım ve bıraktım dedim. Resulullah efendimiz sana yalan söyledi ve tekrar geri gelecek buyurdu. Üçüncü gün seni artık resulullaha götüreceğim. Sen benim merhametimi istismar ettin dedim. Adam dedi ki, eğer beni bırakırsan sana faydalanacağın bazı sözler öğretirim. Onlardan hayatın boyunca istifade edersin, dedi. O sözler nedir diye sorduğum. Dedi ki uyumak için yatağına girdiğin zaman Ayet el kürsi'yi sonuna kadar oku. O zaman yüce Allah seni koruyacak birini gönderir. Şeytan sabaha kadar sana yaklaşamaz, dedi. Bunun üzerine onu tekrar serbest bıraktım. Sabah olduğunda Resulullah efendimiz bana ya Eba Hureyre dün gece yakaladığın esire ne oldu? dedi. Ey allah'ın resulü, kendisini bırakmam halinde bana faydası olacak bazı sözler öğreteceğini söyleyince bıraktım, dedim. Resulullah efendimiz neymiş o sözler? Diye sordu. Dedim ki uyumak için yatağa girdiğimde ayetsel kürsiyi sonuna kadar okursam Yüce Allahın beni koruyacak birini göndereceğini ve sabaha kadar şeytanın bana yaklaşamayacağını söyledi. (Bu 4 sahabe aynı şeyleri yaşmışlar ancak Hazreti Muaz’a Bakara suresinin son 2 ayetini yani amenerrasulu’yu okuyup yatarsan diyor.) Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdular ki, o esir yalancının biridir ama işte burada doğruyu söylemiştir. Ya Ebu Hureyre 3 gecedir kiminle muhatap olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Hayır, bilmiyorum dediğimde o kişi insan suretine girmiş İblis'ti. Bu tavsiyeyi kadınlarınıza da öğretin buyurdular. Peygamberimiz kadınların adet ve lohusa hallerinde ruh halleri daha çok etkilenip korktukları için özellikle vurguluyor.

Ayetel kurside sinetün ve la nevm geçer. Nevm uyku, sinetün uyuklama demektir. Ayet el kürsü de geçen bu iki kelime cenabı hakkın zatını ifade eder. Tevrat'ta da aynı kelimeler geçince o zamanın israil oğulları Hazreti Musa’yı (as.) zorladılar ve Ya Musa Cenabı hak nasıl uyumaz? Dediler. Musa (as.) israil oğulların bu baskısından sonra mecbur kalıp rabbimize sordu. Rabbimiz Hz. Musa’ya (as.) ya Musa falan gece eline 2 tane cam kap al elinden bırakmadan sabaha kadar tut buyurdu. Hz. Musa (as.) ne kadar direndi ise de uyukladı ve o şişelerin ikisi de yere düştü. Hz. Musa (as.) korkuyla uyandı. Cenabı hak buyurdu ki, Ya Musa sen bir gece dahi uykuya tahammül edemedin de o iki şişe birbirine çarpıp kırıldı. Ya rabbin uyuklarsa bu kainat ne olur? Buyurdu.

Hazreti Ebu Hureyre (ra.) aktarıyor; Rasulullah (sav.), Kim günde 100 defa Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehu’l mulku ve lehu’l hamdu. Ve huve alâ kulli şey’in kadîr derse o gün akşama kadar kendisini şeytandan koruyan bir sığınak olur, buyurdular. İşte bunu tesbihatımızda okuyarak nasıl bir zırha büründüğümüzün delilidir.

Hazreti Abdullah bin Mesud (ra.) buyurdular. Resulullah (sav.) şöyle dua ederdi; Allahım şeytandan onun hemzinden, nefesinden ve nevhasından sana sığınırım. Peygamberimiz bu kadar korunan istisnai bir kul iken burada bize bir şey öğretmeye çalışıyor. Şeytanın 3 ağır tuzağından bahsediyor. Kuran'ın kerimi incelediğimizde İblis'in bize 12 ana cepheden saldırdığını görüyoruz.

1-Hemz saldırısı nedir? Hemz, Mümin suresinde dürtüklemesi olarak geçer. Hemzin diğer adı da mutedir. Bir çeşit delilik veya sara benzeri davranış bozukluğudur. Yani bu rahatsızlık iblisin dokunuşundan kalmış bir rahatsızlıktır.

2-Mesh saldırısı nedir? Kişide durgunluk hiçbir şeyden tat alamama halidir. Özellikle erkeklerde iktidarsızlık belirtileri gösterir. Bu da Bakara suresinde geçer. Bazı kişiler hayali ve tahayyül olarak sürekli cinlerle cinsel ilişki yapıyorum zanneder. Bunların saldırısına muhatap olmuşluğun kendisindeki ruh bozukluğu halidir.

3 -Nefes saldırısı nedir? İblis'in nefesi bizde 3 şekilde görünür. 1-Şehevi şiirlerden ve şehevi türkülerden daha çok tat alır. 2-Düşüncelerimizi etkileyecek şehevi sözleri ve ses tınılarını kulağımızda sürekli çağrıştırır. 3- Müzik enstürmanlarının seslerine karşı içimizde bir meyil oluşturur.

4-İstiğva saldırısı nedir? Bu da Enam suresi, Araf suresi ve Bakara suresinde geçer. Kişileri sürekli şehvete sürükler.

5-Fısıldama, evham ve vesvese saldırısı nedir? Enam suresi ve Fatır suresinde geçer. İçimizde sürekli birileriyle mücadele etme algısı yapar. Falan kişi hakkında şunu diyor falan senin arkandan şöyle hareket ediyor, sen de ona saldırgan ol diyerek fısıldar. Evham ise Ali İmran, Bakara ve En'am suresinde geçer. Mesela bir kişinin ikinci bir çocuğu olsa ona nereden rızık temin edeceksin, onun geçimini nasıl sağlayacaksın gibi rızık ve geçim korkusu olarak zihnimize fısıldama yapar. Veya Müslümanlar kafirle savaşa girdiği zaman sürekli küfür tarafının üstün olduğunu, onların yeneceği korkusunu vererek o kişileri savaştan kaçmaya zorlar.

6- Nevha saldırısı nedir? Nisa ve Sad suresinde geçer. Kişiyi diğer insanlara karşı kibirli olmayı telkin eder. Kendimize bir şekilde onun zaaflı tarafını gösterir. Böylelikle insanları küçümsemeye yöneltir. Bundan kurtulmanın yolu o kişinin iyi bir yanını aramaya çalışmaktır.

7-Nezg saldırısı nedir? Araf suresi, İsra suresi ve Maide suresinde geçer. İnsanlarla aramızı bozmak için sürekli kalbimizi kötü düşünceler oluşturur. Gerek arkadaşlarımıza, gerek dostlarımıza karşı hep şüphe verir. İçimizdeki şüphelerin aslının olmadığını gördüğümüz zaman da içimizde bir sızı olur.

8-Tayyif saldırısı nedir? Tayyif İblisin etrafımızda dönmesi anlamına gelir. Özellikle ibadet yaparken daha çok döner. Biz de unutkanlık oluşturur. Hangi rekatta olduğumuzu unutturur. İbadetten ne tat alırız ne huzur alırız.

9- Hudur saldırısı nedir? Şeytanları evimizin içerisine çekecek müskiratlar içirir. Yani Cenabı hakkın yasakladığı haram olan içecekleri, beraberlikleri evimizin içerisine getirir. O evi hiç melek kalmayacak hale getirip orayı şeytanın evi haline getirir.

10. Tenezzül saldırısı nedir? İbrahim ve Nisa suresinde geçer. Fıtrat olarak sürekli insanları aldatan, uyduran ve yalancılığı şiar edinmiş asi günahkar kişilere daha çok musallat olurlar. Bunun adı tenezzüldür. Onlara gerçek yol gösterenleri unutturur. Tamamen kendilerine benzeterek sapkınlıklarını diğer insanlara bu kişilerin aracılığı ile yapar.

11- Meta, Muta, İstimta saldırısı nedir? Bu da Enam suresinde geçer. İnsanların ve cinlerin birbirlerinden faydalanmasıdır. Büyücüler, falcılar, medyumlar ve astrologlar aracılığı ile maddi kazanç elde ederler.

12 Ezz saldırıs nedir? Meryem suresinde geçer. Kâfirleri Müslümanlara karşı sürekli kışkırtırlar. Dünya Müslüman ülkesiyle anlaşan hiçbir kafir ülkesi yoktur. Hepsi Müslüman ülkelere karşı kıskançtır, saldırgandır. Tasarruf etmek için fırsat ararlar.

Hazreti Abdullah bin Amr (ra.) aktarıyor; Rasulullah (sav.) Ayet'el kürsiyi okuyan kişinin canını yani ruhunu bizzat yüce Allah alır, buyuruyor. Bazen Azrail (as.) can alma işinden el çektirilir ki bunun en şahika örneği Hazreti Fatima annemizdir. Cenabı hak Hazreti Fatima annemizin ruhunu zatı kudretiyle almıştır.

Kevser Suresi

Hazreti Enes (ra.) aktarıyor; Rasulullah (sav.) buyuruyor ki, Kıyamet gününde ümmetimden olanlar kevser ırmağına gelirler. Hiçbir Müslümanın oraya uğrayıp ikramı almadan cennete girmesi mümkün değildir. Çünkü vücudumuz kevserden içip temizlenmedikçe tahir ve pak hale gelemez. Bu ırmağın hikmeti budur. Peygamberimiz bu ırmağın başında durup ikramı bizzat yapacaktır. İnşallah Peygamberimizi etiyle kanıyla dipdiri ilk kez göreceğiz. Ancak içlerinden bir kul ırmaktan uzaklaştırılır. O sudan içmesine müsaade edilmez. Ben Ya Rabbi o da benim ümmetimdendir, neden içmesine müsaade edilmedi diyeceğim. Cenabı hak bana o senden sonra neler yaptı, neler karşılığını verecek. Onun için kevser suresini her gün okumamız gerekiyor.

İhlas Suresi

Peygamberimiz (sav.) Hazreti Eba Eyyüp (ra.) ve Hazreti Osman Zinnureyn (ra.) Efendilerimizin ikisine de Ey Osman ihlas suresini oku. İhlas suresini okuyan kişi kuran'ın üçte birini okumuş gibidir, buyurdular.

Hazreti Abdullah bin Hubei (ra.) anlatıyor. Resulullah efendimiz elimden tuttu ve oku ya Abdullah dedi. Ben sustum yine oku ya Abdullah dedi. Utandım ne okuyayım ya resulallah diye sordum. Her gün sabahladığın zaman İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer defa oku, buyurdular.

Üçüncü Hadisi şerefimiz; Hazreti Ukba bin Amir (ra.) anlatıyor; Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ey Ukba her gece İhlas, Felak ve Nas surelerini oku. Allah'a sığın buyurdular.

Dördüncü Hadisi şerif Hazreti Ebul Hasan ve Hazreti Ebu Hureyre (ra.) Peygamberimizden bize aktarıyorlar; Mescidin içinde Resulullah efendimiz sahabesiyle otururken bir kişi geldi. Namaza durdu. Namazında oradakilerin duyacağı şekilde Fatiha'dan sonra İhlas suresini okudu. O kişi namazını tamamlayınca Peygamberimiz bu sözleri ile cennet ona vacip oldu, buyurdular.

Bir diğer hadisi şerifi ise Hazreti Reca ve Hazreti Enes (ra.) aktarıyorlar; Allah resulü, Sizden biriniz, bir gecede 3 defa ihlas suresini okuyamaz mı? 3 defa okuyan kişinin hem kendisine hem ailesine hem de komşularından 100 kişiye bereketler ihsan edilir, buyurdular.

Diğer bir hadisi şerif yine Hazreti Enes (ra.) Hazreti Ebu Umami ve Hazreti Said bin el Müseyyeb 'den naklediliyor. Şam'da Tebük seferinde idik. Güneş doğdu fakat güneşin ne ışığı ne de ziyası vardı. Hepimiz hayret ettik. Bunun üzerine Cebrail (as.) indi. Ya resulallah, Allahu teâlâ benim beraberimde 70.000 melek ile inmemi sizin Medine'de bırakıp geldiğiniz ve şu anda vefat eden Hazreti Muâviye bin Muaviye el Muzeni (ra.) için indirdi. Bunun enaze namazını kılmamızı emretti. Ya resulallah Sen de cenaze namazını kılmak için bize katılmak ister misin diye rabbimiz size sormamı emretti. Resulullah efendimiz (sav.) evet buyurdular. Cibril (as.) o anda kanatlarını çırptı. Ağaçlar ve tepeler ne varsa saygıdan adeta yere yapıştı. Medine'de vefat eden Hazreti muâviye bin muâviye el müzeni’nin naaşı Peygamberimizin görebileceği şekilde yükseltildi. Peygamberimiz (sav.) onun namazını kıldırdı. Namaz sonrası Resulullah efendimiz Hazreti Cibrile dönüp Muaviyenin Allah katındaki bu değeri nereden geliyor? Diye sordu. Cibril (as.) ise O Muâviye ki İhlas suresini çok sevmesinden dolayı ona bu ikram ve lütfedildi, buyurdu.

Felak ve Nas Sureleri

Hazreti Ukbe (ra.) aktarıyor; Peygamberimiz, ey Ukbe sen bu 2 sure ile Allah'a sığın. Felak ve Nas suresi Allah'a sığınanların okuyacağı en değerli şeydir, buyurdu.

Yine Hazreti Cabir (ra.) anlatıyor; Peygamberimiz bana oku ey Cabir dedi. Anam babam sana feda olsun ya resulallah ne okuyayım diye sordum. Felak ve Nas surelerini okumaya devam et, buyurdular

Hazreti Abdullah bin İbni Mesud (ra.) aktarıyor; Resulullah efendimiz Bana Ya Mesut Felak ve Nas surelerini çokça oku. Çünkü bu iki sure okuyanların kabrini nurlandırır. Şeytanı o okuyan kişiden uzaklaştırır, buyurdular.

Mekarimul Ahlak Mektebimizin tesbihatını kısaca tekrar edelim,

1-100 Defa: Estağfirullâh. Ve etûbu ileyh.

2-100 Defa: Allahûmmağfirlî. Ve tub aleynâ. İnneke ente’t-Tevvâbu’r-Râhîm.

3-3 Defa: Allâhûmme, ente Rabbî. Lâ ilâhe illâ ente. Halaktenî ve ene abduke. Ve ene alâ ahdike ve va’dike. Mes’tetâ’tu. Eûzu bike. Min şerri mâ sanâ’tu. Ebû uleke. Bi ni’metike aleyye ve ebû ubi zenbî. Fağfir lî. Fe innehû lâ yağfiru’z-zünûbe illâ ente.

4-100 Defa: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehu’l mulku ve lehu’l hamdu. Ve huve alâ kulli şey’in kadîr.

5-100 Defa: Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed.

6- Euzu besmeleyi çekip 1 defa Fatiha suresi,

Besmeleyle birlikte 1 defa Kevser suresi,

Besmeleyle birlikte 3 defa İhlas suresi,

Besmeleyle birlikte 3 defa Felak suresi,

Besmeleyle birlikte 3 defa Nas suresini okuduktan sonra;

Yâ Rabbi! Okuduklarımdan hâsıl olan Ecri ve sevâbı

Peygamber Efendimiz’in, Ehl-i Beyti’nin ve Ashâb-ı Kirâm hazarâtının ruhların Peygamberler silsilesi’nin ervâh-ı tayyîbeleri’n Hz. Ebûbekir Sıddîk (ra) Efendimiz’den; Günümüze kadar gelen Sâdât-ı Kirâm hazarâtının ruhlarına. Hayatta olan, meşâyıh-ı zevil ihtiram hazarâtının rûhâniyetlerin. Hassâten, geçmiş ecdâdım’ın ruhlarına. Hediyye eyledim. Kabûl eyle Yâ Rabbi! Vâsıl eyle Yâ Rabbi!

duasını yapacağız.

Euzubillah bismillah, Kale rabbi inni zalemtu nefsi fagfirli fe gafera lehu… Kale rabbi inni zalemtu nefsi fagfirli fe gafera lehu… Kale rabbi inni zalemtu nefsi fagfirli fe gafera lehu…(Kasas/16) el fatiha

19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page