top of page

CUMA Duaları; NANKÖR NESİLDEN DEĞİL, ASİL NESİLDEN OLABİLMEK.

Güncelleme tarihi: 18 Şub 2022


Hz. Huzeyfe (ra)’tan:

Hz. Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz, şöyle buyurdu:

{Yetmiş iki haslet, huy ve sıfat;

Kıyâmet Saati’nin yaklaştığının alâmetlerindendir.

Bunlardan bir tanesi de:

{Bu Ümmet’in sonunda gelecek olanlar, öncekilere;

Sahâbe ve Tâbiîn’in büyüklerine

ve dedelerine kötü sözler söyleyip lânet edeceklerdir.

Onları hor ve hakir göreceklerdir.}

Muhaddis Hâfız İmâm Suyûtî Hazretleri’nin şerh ettiği,

Muhaddis ve Müfessir İmâm Kurtubî’nin et Tezkire’sinde geçen;

Bu Hadîs-i Şerîf’e göre:

ÖYLE BİR ZAMAN DİLİMİNDEYİZ Kİ!

ELİMİZDE NASIR,

ALNIMIZDA TER

Ve UZUVLARIMIZDA KAYIP OLMADAN;

HERŞEYİ KOLAYLIKLA ELDE EDEBİLİYORUZ.

REFAH DÜZEYİMİZ ÇOK YÜKSEK.

YARGILAMAK İSE ÇOK KOLAY.

BİZLERİN İSTİFADE ETTİĞİ,

VATAN ve DİN NİMETİNİN,

NE ÇİLELERLE BİZE SUNULDUĞUNU

HİSSEDEMEZ OLDUK.

20. Ve 21. ASIR NESLİ OLARAK BİZLER.

YUMUŞAK KOLTUĞUMUZDA RAHATÇA OTURURKEN,

NANKÖRLÜK HEZEYANLARINI SAVURABİLİYORUZ.

ALLÂMU’L-GUYÛB

OLAN YÜCE RABBİMİZ;

PEYGAMBERİMİZ (sav)’in, VESİLELİĞİ İLE

BİZİ,

BU NANKÖRLERDEN OLMAMAK İÇİN UYARIYOR!

BU MUCİZEVİ UYARIYI ANALİZ İÇİN,

ÖNCE TARİHE BAKALIM.

DÎN NİMETİ’NİN ÖNDERLERİNDEN,

Hz. ZEKERİYYÂ, Hz. YAHYÂ

Ve Hz. ŞA’YÂ ŞEHÎD EDİLDİLER.

Hz. ÎSÂ’YA SUİKAST YAPILDI.

{Rafeahullâhu ileyh.}

İLE NETİCELENDİ.

80 YIL SONRA,

İSEVÎLERİN ARASINA MÜNÂFIK PAVLUS GİRDİ.

İSEVÎLİĞİ ÜÇE BÖLDÜ,

HALEN DE BİRLEŞEMEDİLER.

Hz. PEYGAMBERİMİZ’DEN, 24 YIL SONRA

ARAMIZA GİREN,

MÜNÂFIK İBN-İ SEBE’NİN FİTNESİ İLE

Hz. OSMAN ZİNNUREYN ŞEHÎD EDİLDİ.

FİTNE İSE, EL’ÂN DEVAM ETMEKTEDİR.

SON 30 YILDA DAHA DA KÖRÜKLENMEKTEDİR.

UYDURMA PROVAKASYONLARLA

İLK OLARAK;

KANAAT ÖNDERLERİ YIPRATILDI.

Ve İTİBARSIZLAŞTIRILDILAR.

KÖTÜ ÖRNEK, OLARAK TAKDİM EDİLDİLER.

İKİNCİ OLARAK;

SAHÂBE DEVRİNDE MEZHEP Mİ VARDI?

ONLAR KENDİ DEVİRLERİNDE KALDILAR!

DİYEREK,

MÜÇTEHİT İMÂMLARIMIZI ETKİSİZLEŞTİRDİLER.

ÜÇÜNCÜ OLARAK;

HADÎSLERE NASIL GÜVENEBİLİRİZ?

BİZE ULAŞINCAYA KADAR

İÇERSİNE EK YAPILMADIĞI,

NE MÂLUM! DİYEREK,

MUHADDİSLERİMİZİ İTİBARSIZLAŞTIRDILAR.

DÖRDÜNCÜ OLARAK;

SAHÂBELERİN HEPSİ DE GÜVENİLİR DEĞİLLER Kİ!

MESELA:

Hz. EBÛ HÛREYRE, AT HIRSIZIDIR.

Hz. MUAVİYE, ELİ KANLIDIR.

YAFTALARIYLA

ASHÂB-I KİRÂM-I SIRADANLAŞTIRDILAR.

HALBÛKİ RABBİMİZ!

{Minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ıhsânin radıyallâhu anhum.

Muhâcirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allâh onlardan razı olmuştur.}

RAZIYIM BUYURUYOR.

MÜFESSİR, FAKİH ve AKAÎD İMÂM-I

MÂTÜRÎDÎ HAZRETLERİ:

SAHÂBE’YE;

İTTİBÂ ve İKTİDÂ VACİP’TİR.

DERKEN,

BİZ İSE NANKÖRLÜĞE DEVAM EDİYORUZ.

BEŞİNCİ OLARAK;

HİKMETLERİ BARINDIRAN ÇOK EVLİLİĞİNİ,

BALİĞ OLDUKTAN SONRA GERÇEKLEŞEN,

Hz. ÂİŞE ANNEMİZLE OLAN EVLİLİĞİNİ,

ÇOCUK YAŞTA EVLENDİ DİYEREK!

PEYGAMBERİMİZ’İ,

KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE ÇABALAYANLARA RAĞMEN!

RABBİMİZ:

{Kurubâtin indallâhi ve salavâtir rasûli, e lâ innehâ kurbetunlehum.

Allâh katında yakınlığa ve Peygamberin duâlarını almağa vesile sayarlar.

Bilesiniz ki bu, Allâh katında onlar için yakınlıktır.}

O NEBÎ’NİN DUÂSI’NI ALMADAN,

ALLÂH’A YAKINLIK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

KÜÇÜMSEYENLER!

NASIL DUÂ ALABİLİRLER Kİ?

ALTINCI OLARAK;

BU, ALLÂH DİLİ OLABİLİR Mİ?

DİYEREK,

KELAMULLÂH’A, SALDIRIYORLAR.

BU YOLDA ŞEHÎD OLAN,

İMÂM AHMED BİN HANBEL EFENDİMİZ,

BİZE ÖRNEK DEĞİL Mİ?

YEDİNCİ OLARAK;

ALLÂH,

KİMİN KİMİNLE EVLENECEĞİNİ BİLMEZ!

DİYEREK,

ÂLEMLERİN RABBİ’NE SALDIRDILAR.

KARDEŞLERİM:

PAVLUS’UN, SEBE’NİN ve BENZERLERİNİN

İZİNİ SÜRENLER,

EL’ÂN ARAMIZDADIRLAR.

BUNLAR DIŞTAN DEĞİL,

ARAMIZDAN ÇIKANLARDIR!

TEHLİKENİN BÜYÜKLÜĞÜ DE BUNDANDIR.

BU BESLEMELERİN MİSYONLARI İSE!

ETKİLEYEBİLDİKLERİNİN:

1-AİLEYE, AİDİYET BAĞINI KOPARMAK.

2-VATANA, AİDİYET BAĞINI KOPARMAK.

3-DİNÎ SEMBOLLERE ve VECİBELERE AİDİYET BAĞINI KOPARMAK

VE DEĞERSİZLEŞTİRMEK.

4-MÜSLÜMANLARI BÖLMEK ve YÖNETMEK.

5-MÜSLÜMANLARIN,

ETKİN GÜÇ OLMASINA FIRSAT TANIMAMAK.

BİZ, İDEALİST MU’MİNLER İSE!

EVLÂDLARIMIZIN, TORUNLARIMIZIN, DOSTLARIMIZIN

VE BİZİ DİKKATE ALAN GENÇLERİMİZİN

BİLİNÇLİ, UYANIK ve ŞUURLU

OLMALARI İÇİN TOPYEKÛN SORUMLUYUZ.

RABBİM BİZİ!

SORUMLULUKLARINI İFÂ EDENLERDEN EYLE!

ÂMÎN. ÂMÎN. ÂMÎN.

Mehmet TÜRKOĞLU.


61 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page