top of page

MÜTEVÂLİYEN LÜTÛFLAR


Mütevâliyen lütuflar, aralıksız ve kesintisi devam eden lütuflar demektir.

1-Fuhşiyat Mülevvefliğinin Musallatlığından Tasrifullahı Farketmeden Korunuyoruz

Tasrifullah Cenabı hakkın tasarrufları demektir.

Cenabı hak, Yusuf suresinin 33. ayetinde Euzubillah Bismillah …ve illa tasrif anni keydehunne asbu ileyhinne ve ekun minel cahilin, onların (kadınların) tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara uyar ve cahillerden olurum, buyuruyor.

Bu ayetten geçen tasrif bir şeyi yapmaktan vaz geçirme anlamına gelir. Sürekli etrafımızda dolaşan fuhuş tehlikelerinden korunmaya kendi gücümüz yetmez. Hiç kimse nefsi emmaresine gücü yetmez. Eğer benim gücüm yeter diyen varsa o kişi cahildir.

Cenabı hak kulunu her türlü kötü işlerinde karşısına çıkacak bir bahaneyle korur. Dualarımız, ibadetlerimiz, hayır hasenatlarımız nedeniyle uzaklaştırıcı sebepler halk eder kişi bunun farkına dahi varmaz. Eğer cenabı hak bu korumasını kaldırmış olsa peygamber dahi kendisini günahtan geri çekemez. Hele hele cinnilerin fuhşiyet münevvesliğine düşse ömür boyu kurtaramaz.

Erkek veya kadın bedenen güzel yaratılmış ise fuhşiyet münevvesliğine düşme tehlikesi daha çoktur. Bundan dolayı verilen bu güzellik aynı Yusuf aleyhisselamda olduğu gibi ağır bir imtihandır. Herkes kendisine verilen güzelliğe şükretmelidir. Aksi halde cenabı hakkın korumasından mahrum olur.

Cenabı hak, Yusuf suresinin 24. ayetinde Euzubillah bismillah …kezalike li nasrife anhus sue vel fahşa… Biz ondan -Yusuf (as.)- kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak istedik, buyuruyor. Cenabı hak burada fuhuş ile kötülüğü yan yana kullanarak fuhşun kötülüğe sebep olduğunu vurgulamış oluyor. Burada Yusuf (as.) üzerinden hepimize mesaj veriyor.

Yusuf suresinin 34. Ayetinde de Euzubillah bismillah, Festecabe lehu rabbuhu fe sarefe anhu keydehunn… Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı, buyurarak bu tuzaklardan korunabilmenin sebebi olarak dua etmeyi gösteriyor.

Bu 3 ayete göre Cenabı hak bir kişi el hafiz cc. esması ile korumaz ise kimsenin kendi nefsini yenemeyeceğini korunma halkasına alınmak için de Ya rabbi tüm aile efradımızı ferçlerimizi, ırzlarımızı, namuslarımızı iffetlerimizi muhafaza eyle diye dua etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Kişiyi azmettiği bir kötülükten cenabı hakkın bir bahane halk ederek koruduğunu ancak cahil olan bizlerin bunu fark etmediğini görüyoruz.

2- Cinlerin Musallatlıklarından Tasrifullahı Fark Etmeden Korunuyoruz

Ahkaf suresinin 29. Ayetinde euzubillah bismillah Ve iz sarefna ileyke neferen minel cinni yestemiunel kur'an, bir zaman cinlerden bir topluluğu kuran dinlemeleri için sana yöneltip sevketmiştik, buyuruyor.

Cinnilerden olan büyük bir sahabi Hazreti Hame (ra.) Peygamber efendimize gelerek; Ya rasulallah ben Kabil’in Hazreti Habil’i öldürdüğü esnada orada geziyordum. Hazreti İsa (as.) ile görüştüğümde eğer Hazreti Muhammed (as.) ile karşılaşırsan ona benden selam götür, dedi. Ben de onun selamını sana iletiyor ve sana da iman ediyorum, dedi. Hazreti Peygamberimiz (sav.) Ey Hame benden istediğin nedir, dedi. Hame (ra.); Bana Hazreti Musa (as.) Tevratı, Hazreti İsa(as.) İncili öğretti. Sen de Kuran-ı kerimi öğret dedi. Hazreti peygamberimiz (sav.) o güne kadar nüzul olmuş ayetlerden 10 sureyi öğretti.

Sonuç:

İmamı Azam Efendimizin hocası İbrahimi En Nehayi (ra.) Alluhu Tela sizin için koruyan melekleri görevlendirmeseydi. Yemenizden içmenizden ve ailevi gizliliklerinizden olurdunuz. Hatta sizi çiğner parça parça ederlerdi, buyuruyor.

1- Sürekli içi içe olduğumuz cinnilerin tehlikelerinden korunmak için günlük olarak en az iki sayfa kuran-ı kerim okumalı ayrıca ayet-el kürsiyi 1 defa, Felak ve Nas surelerini 11 defa okumalı çocuklarımıza da öğretmeliyiz.

2- Cinlerin insanların alimlerinden faydalanmak için sohbetlerine katıldıkları ve gittikleri yerde de öğrendiklerini anlattıkları gerçektir.

3-Sohbete katılan müslüman cinler o an mecliste olanlara dua ederler. Hem de onların dokunmasından da korunur. İnsan oğlundan birisi herhangi bir yerde onlardan birini gördüğünde korkmadan gözlerini onların gözlerinden ayırmadan bakmalıdır. O zaman onlar çekilip giderler aksi halde gitmez ve musallat olurlar. Oldu ki bir şey sorarlarsa yine korkmadan gözlerini ayırmadan cevap vermelidir. Aksi halde hainlik yaparlar. İnsan meni ile ürerken onlar gaz geçmesiyle çoğalırlar. En az yaşayanı insandan 8-10 katı fazla yaşarlar. İnsanlar yaşlanıp ölürken onlar tam tersi çocuklaşarak ölürler. Bizde ölen kişi kabre gömülür. Cinler vefat ettiklerinde kabirleri olmaz. Elektriksel bir güçten yaratıldıkları için yok olurlar.

3-İnsanları Koruyan Görünmez Güvenlik Güçleri

 İnsanların cinnilerden, fitne ve belalardan sürekli ve kesintisiz hıfz olunması için sorumlu 3 gurup melek vardır.

Rad suresinin 11.ayetinde Euzubillah bismillah muakkibat diye bir kelime geçer. Önünde ve ardından onu korurlar, anlamına gelir.

Kaf suresinin 18. Ayetinde euzubillah bismillah Ma yelfızu min kavlin illa ledeyhi rakibun atidun, Söylediği her söz, yanındaki hazır gözleyicilerce gözlenmektedir, buyurur.

Bu ayetin sebebi nuzulu;

Hazreti peygamberimizi öldürmeye azmedenlerden iki kişi Yemen tarafından gelip Müslüman olacaklarını söyleyerek ona yaklaştılar. Bunların niyeti Peygamber Efendimize bildirilmesine rağmen Efendimiz bunu hiç hissettirmeden onların sorularını cevapladı. Niyetleri yatsı namazından çıktıktan sonra karanlıkta birisi soru sorup oyalarken birisi kılıç darbesiyle öldürecekti. O an da kılıç tutan eli kurudu. Ve emellerine ulaşamadılar. Suikastçiler yolda birbirlerini suçlayarak giderken aniden düşen yıldırım birisini öldürdü. Diğeri de korkarak kaçtı. Ama vücuduna giren bir virüs nedeniyle kısa sürede öldü. Bu ayet bu olay üzerine nüzul oldu.

Bu ayeti detaylıca incelersek:

Hazreti peygamberimiz (sav.) bir hadisi şeriflerinde Bizi koruyan meleklerin görev devir teslimini sabah ve ikindi namazlarında olmak üzere günde iki defa yaparlar, buyuruyor.

İsra suresinin 74. ayetinde sabah namazında görev devir teslimi olduğunu farklı açıdan hatırlatır ki euzubillah bismillah …inne kur'anel fecri kane meşhuda, ketebe meleklerinin görev değişikliği yaparken kişinin sabah namazı kıldığına şahitlik ettiğini bildiriyor. Bu sabah namazının hak katındaki faziletini gösterir.

Hazreti Osmanın rivayet ettiği, Fahrettini Razı, Mensur, Buharı, Nesai, İbni celil,  İbni cebir, İbni Kesir ve Ruhul Beyanda geçen bir hadisi şerifi Hazreti Osman’dan dinleyelim; Bir gün Peygamberimize gelerek  Ey Allahın rasulu bana kul ile birlikte kaç meleğin bulunduğunu haber verir misin diye sordum. Hazreti Peygamberimiz (sav.); Sağında bir melek vardır. Bir sevap işlediğinde 10 kat olarak yazar. Soldaki meleğin amiridir. Solunda bir melek var günahlarını yazar. Yazmadan önce sağdaki meleği yazayım mı diye sorar. Sağdaki melek hayır, olur ki tövbe eder yazma, der. Soldaki melek bu soruyu 3 defa sorar. Bir zaman beklenir. Tövbe etmeyince de sağdaki Allah bizi onun şerrinden korusun ne kötü bir arkadaştır. Allahı gözetmesi ve ondan utanması amma da azmış artık yaz der. Ulemamızın bir kısmı her soru arasında bir saat geçtiğini bazıları da iki saat geçtiğini bildirirler. Yani yaklaşık 3-6 saat arsında bir zaman günah yazılmadan tövbe etmesi beklenir.

Bir melek de senin kakülünden yakalamıştır. İnsan içinde mütevazi davranır alçak gönüllü olursan senin alnını yükseltir ve itibarın artar. Kibirli olursan senin belini kırar insanlar içinde rezil rüsva olursun.

Biri alt dudakta biri üst dudakta iki melek vardır. Bunlar senin Muhammed’e ve aile efradına getirdiğin salatı selamı (salat dua etmek, selam peygamberimize gıyabi selam vermektir) yazarlar.

Bir melek de ağzının içinde vardır. Bu melaike yılanın ağzınıza girmesine fırsat vermez.

Biri sağ biri sol gözde bulunan on melek vardır. Gece ve gündüz melekleri nöbet değiştirirler.

İblis gündüz ademoğlu iledir. Geceleyin de iblisin çocukları musallat olur. Onların sayıları çok olduğu için gecenin tehlikesi fazladır. Kişi ölünce görevli melekler kabri başında kıyamete kadar bekleyerek tesbihat çeker. Bu tesbihatın sevabı o Müslüman kula yazılır.

Gece ve gündüz takipte olan melekler de vardır. Onlar sabah ve ikindi namazları vaktinde nöbet değişimi yaparlar, buyurdular.

4-İnsanların Korunması İçin 3 Gurup Melaike Görevlendirilmektedir

1.    Gurup melek muakkibat melekleridir

Cenabı hak Rad suresinde Bismillah Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezunehu min emrillah onların her birini önünden ve arkasından izleyen melekler vardır onu Allahın emriyle korurlar, buyuruyor.

İnsan bu kadar korunduğu halde başımıza musibetler neden gelir? İnsanın kader planlamasında fitne varsa meleklerin korumaları mümkün değildir. Bu gelecek olan kader denilir meleklerin hepsi kenara çekilir. Kader gelince kainat daralır. Kişi kaçacak, kurtulacak yer bulamaz.

Hazreti Peygamberimiz (sav.) bir hadisi şeriflerinde Şeytanlar ve cinler daima müminlere musallat olmaya çalışır, buyuruyor.

İkinci hadis şerifte de; Mümine 360 tane melek görevlendirilmiştir. İnsanoğlu şeytana karşı yalnız bırakılsaydı şeytanlar yeryüzünü ele geçirirlerdi, buyuruyor.

İmam Maturidi hazretleri tefsirinde kişi yürürken meleklerden biri önünde biri arkasında olur, diyor. Uyurken ve uyanıkken cin ve insanlardan koruyan nasiyemizde bulunup perçemimizi tutan 1 melek, dudaklarımızda 2 melek, ağzımıza müvekkel olup haşerelerden, yiyecek ve içeceklerin olumsuzluklarından koruyan 2 melek, gözlerimizde müvekkel olup koruyan 2 veya 7 melek bulunur.

İbni Abidin Hazretleri, bu hadisi şeriflerin hepsini birleştirerek 2, 4, 5, 10, 20 160, 360 sayılarını anlatan hadisi şerifler vardır.  Kafire 2 koruma meleği verilirken müminlere ise Allah katındaki kıymetine göre 2 ila 360 arasında koruma meleği verilir, buyuruyor.

2.    gurup Ketebe melekeleridir

Kaf suresinde anlatılan ve sağımızda solumuzda olan bu melekler gece ve gündüz ayrı guruplar halinde görev alırlar.

3. gurup Rakibun melekleridir

 Bunlar gözetleyen meleklerdir. Kiminle oturup kalkıyoruz, nereye gidiyoruz onu gözetlerler. Kaf suresine göre ağzımızdan çıkan her türlü sözü yazarlar.

5. Başlık

Bir sahabe Hazreti Ali Efendimize gelip; Ya emiril müminin seni öldürmek isteyenler var. Kendini biraz korusan, diyor.

Hazreti Ali efendimiz cevaben, Her insanda onu kaderinde olmayan şeylerden koruyan 2 melek vardır. Her kulu üzerine duvar düşmemesi için koruyan melaikeler vardır. Kişiyi kuyuya düşmekten koruyan, bir hayvanın zarar vermesinden koruyan hafaza melekleri vardır. Bir kişiye takdir edilen bir şey isabet edeceği zaman hafaza melekleri kişiyi kaderiyle baş başa bırakır. Allahu tealanın dilediği şey isabet eder. Kişinin bekçisi ecelidir. Şüphesiz ki ecel sağlam bir kalkandır. Eceli gelmeyen ölmez.

Kader programındaki emirler ve başına gelecekler hükme bağlanmış olup bunu hiç kimse önleyemez.

Cenabı hak Hükme bağlanmamış vuku bulacağı kesinleşmemiş hükmü muallak dediğimiz hükümleri 3 şarta bağlamıştır. Bu hükümler Tövbe etmesi, dua etmesi ve sadaka vermesidir. Bu durumda koruma melekleri devreye girerler. Kaza tecelli eder ama kişi zarar görmez.

6-Tasrif kelimesinin anlamını içeren sözcükler her yerde kullanılmamalıdır.

Abdullah İbni Abbas (ra.) ve Hazreti Ömer’in beraber rivayet ettikleri bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (sav.) Namazdan döndük veya namazı bıraktık demeyin, zira bazıları Allahın ayetlerini bırakıp ondan yüz çevirmişlerdir. Allah da onların kalplerini imandan çeviriverdi. Böyle tehlikeye düşmemek için namazı ifa ettik veya bitirdik deyin, buyuruyor.

Lafzın dahi hayırlısını ve doğrusunu kullanmak şuurlu olmanın gereğidir.

7-İnsanların Kalpleri Ve Cenabı Hakkın Tarifullahı

Enfal suresin 24. ayetinde euzubillah bismillah …yehulu beynel mer'i ve kalbihi, kalbine hikmetini icra eder, cenabı hak kalp ile kulun arasına girer, buyuruyor.

Bu ayetin esbabı nüzuluna gelince;

Ayetin bütünlüğünde peygamberimizin çağrısına uyun buyuruyor ki peygamberimizin çağrısına uymak emrine icabet etmek hepimize farzdır.

Hazreti Peygamberimiz (sav.) Hazreti Ebu Sait ve Hazreti Ubey radiyallahuanha’ya  hitap etti. İkisi de namaz halinde oldukları için hemen cevap vermeyip acelece namazlarını bitirerek; Buyur ya rasulallah, dediler. Peygamberimiz ben emrettiğim anda namazı bırakıp cevap vermeniz gerekirdi buyurarak bu ayeti okudu.

Bu hüküm umumidir. Bir kişi farz namaz kılarken birisinin tehlikede olduğunu görürse kurtarmak için namazı bozması vaciptir. Nafile namaz kılarken ebeveynine icabet etmesi gerekirse bozması gerekir. Bozulan bu nafile namazı eda etmek vaciptir. Babaya hürmeten ayağa kalkmak peygamber efendimiz için ayağa kalkmak gibidir. Hizmet ise önce anneye sonra babaya edilir. (Ruhul Beyan Tefsir)

Bu eyetin ruhuna gelince;

yehulu beynel meri ve kalbihi kişi ile kalbinin arasına girer ayetine göre cenabı hak kaderin tahakkuku için kulun kalbi ile nefsi arasına hikmeti ile emri girer. Araya girmesinin Kişiye tecellisi kalbine ilham olunur. O kalbin dağınıklıktan toparlanması, günah yerlerinde dolanmaktan kurtulması, tembellikten kurtulması, hakka yaklaştıran şeylere yönlenmesi, Allaha ve peygamberine itaat ve ittiba ile kalp diriltilir. Hidayet, iman, yakınlık, gaybet vuslat ve ünsiyet nasip edilir. Günah işlemesine mani olunur. Cenabı hak böyle araya girmez ise korunması olmamış yardım edilmemiş olur. O zaman kişinin inancında, duygularında ve fikirlerinde değişim olur. Kuşkusu, perdelenme ve dalaleti artar. Ve o kişi başkalarını öldürmekten zevk almaya başlar. Anlayışsız olur.

Kaf suresinin 37. ayetinde bismillah …kane lehu kalbun, kalbi olan buyuruyor ki hepimizin kalbi olduğu halde Cenabı hakkın böyle hitap etmesi tersten mecazi bir uyarıdır. Kalp; akıl, nefis ve ruhun ortak idrak merkezidir. Akıl, nefis ve ruhun ortak istişare ile ortaya çıkan idrakin adı ise şuurdur.

İnsan yıllarca emek göstererek tesbihatla, zikirle selim kalbini bulmaya çalışır. Var olan kalbimizi ancak ben buradayım dediği zaman cevap verdiğinde bulmuş oluruz.

Yine kaf suresinin 16. Ayetinde euzubillah bismillah …ve nahnu akrebu ileyhi min hablil veridi, Biz ona şah damarından daha yakınız, buyuruyor. Kişi kalbini bulursa bu yakınlığı duymuş olur.

Hazreti Peygamberimiz (sav.) şüphesiz ki bütün ademoğlunun kalbi tek bir kalp gibi rahmanın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Onu istediği yöne çevirir. İsterse doğrultur isterse kaydırır. Bizi kaydırmamasına dua ederiz, buyuruyor.

Yahlufu bi hezihi el yemini ve mukallibel kulup, Yahlufu bi hezihi el yemini ve mukallibel kulup, Kalpleri halden hale değiştirene yemin ederim ki diyen peygamberimizin yemininin hürmetine kalplerimizi, son nefesimizi amentü ile nasiplendir.

Amin amin amin… el fatiha

15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page