top of page

HZ.İSA’YA SUİKAST GİRİŞİMİİsrailoğullarının Hazreti İsa Aleyhisselam İle Cebelleşmeye Başlamaları ve Mucizeler

İsrailoğullarının kâfirleri Hazreti İsa aleyhisselamı tehdit ederek. Ya bize Üzeyir aleyhisselamı diriltirsin ya da seni yakacağız demeye başladılar. Hazreti İsa aleyhisselam bu kâfirleri Hazreti Üzeyir aleyhisselamın kabri başına götürerek dua buyurdular. Cenabı hak Üzeyir aleyhisselamı oturmuş halde diriltti. İsrailoğullarının kâfirleri Üzeyir aleyhisselama sen öbür aleme gittin, Hazreti İsa’nın resullüğüne dair oradan bir bilgi ve haberin var mı tasdik ediyor musun? Diye sordular. O da İsa aleyhisselamın peygamberliğini tasdik etti. Ancak yine de inatlık edip inanmadılar. Bunlara muannid kafir denir.

Hz.İsa aleyhisselamın çok sevdiği Azer isminde bir dostu ve arkadaşı vardı. Kendisine 3 günlük bir mesafede oturuyordu. Azerin kız kardeşi Hz.İsaya bir haberci göndererek dostunun ölüm anını yaşadığını, yetişip ona telkinde bulunması rica etti. Bu haber üzerine İsa aleyhisselam ve havarileri yola çıktılar ama yol uzak olduğundan dolayı Azerin son anına yetişemediler. Ancak İsa aleyhisselam kız kardeşinden kabir yerinin gösterilmesini istirham etti. Sonra Azere dua etti, Azer dirildi. Helalleştiler tekrar defnolundu.

Hz. İsa aleyhisselamın hayatını şöyle, bir şerh ve analiz yaparsak. Hiç kimseye en ufak bir zararı dokunmayan, kavminin her türlü hastalıklarını iyileştiren, her türlü sıkıntılara, musibetlere dua eden bu mubarek zatı zalimler neden öldürmek ister? Burada şunu görüyoruz ki, onlara tabi olanlar çoğunluğa ulaşırlarsa bizim yaşam felsefemizi, hayat tarzımızı değiştirirler. İşte korkuları budur. 2000 yıl önceki İsa aleyhisselama o günkü zalimlerin bakış açısı neyse bu gün dahi aynıdır. 10 Ekim 2022 tarihli bir gazetenin başlığı aynen şöyle; Laik yaşam tehdit altında. Adım adım alkol yasağı. Belediye Başkanı cemaatin hafızlık icazet töreninde… Yani Belediye Başkanı Hafızlık törenine katıldığı için bu artık toplum tarafından hüsnü kabul görecek, sonra adım adım alkol yasaklanacak diyor. Yani yaşam felsefemize müdahele düşüncesi.

Araf suresinin 157. ayetinde Esteuzibillah, Onlar yani Hıristiyan ve Yahudiler yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları resule, o ümmi peygambere ittiba eden kimselerdir. Şimdi peygamberimizin hem Tevrat'ta hem İncil de tane tane anlatıldığını bu ayet bize haber verirken yine Saf suresinin 6. ayetinde Esteuzibillah, Meryemoğlu, isa Ey İsrailoğulları Şüphesiz ben Allah'ın size benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberim. Yani benim diyor bir görevim de benden sonraki gelecek peygamberi size müjdelemek ve onun ümmetinin vasıflarıyla sizin ne büyük mertebelere ulaşacağınızı anlatmaktır.

İsrailoğullarının Suikasta Azmetmeleri

Azmetmek kalbimizin beşinci mertebe fiilidir. Kalbimizin ilk üç fiilinden sorumlu tutulmayız ama 4. ve 5. Mertebeden uygulayamamış bile olsa her kul sorgulanacak. Ali imran suresi'nin 54. Ayetinde Esteuzibillah Ve mekeru ve mekarallah, vallahu hayrul makirin. Hile yaptılar, Allah da onları cezalandırdı ve Allah hile yapanların cezasını en iyi verendir, buyuruyor. Peygamberimiz kendisinin hicret etmesine mecbur kaldığı tuzaktan şu duayı yaparak çıktı ki zaman zaman bize böyle tuzak kuranları hissettiğimizde bu duadan aynen yararlanabiliriz. Allah'ım sen lehime mekr yap fakat aleyhime mekr yapma, yani onların hile ve tuzağını kendi ayaklarına dolandır anlamında bu duayı yaparak çıktı. İsrailoğullarının kâfir olanları halkın İsa aleyhisselamı sevmeye başlamasından sonra kıskançlıklarından dolayı onu asarak öldürelim diye azmettiler ve aramaya başladılar. Cenabı hak Hazreti İsa aleyhisselam'a bu durumu bildirince İsa aleyhisselam havarilerinin topladı. Onlara dedi ki; çoban gidince davarı dağılır. İçinizden bir tanesi horoz 3 kere ötünce beni inkar edecek. Bir diğeriniz ise 30 dirheme beni satacak dedi. Evin olduğu adresi tespit eden zalimler Hz. İsa’nın horoz 3 kere ötünce beni inkar edecek dediği kişiyi yakaladılar. O kişi İsa aleyhisselamın yerini ihbar etti. O sırada horoz ötmeye başlayınca ihbar eden havari ben O mucizeye çarpıldım dedi ve intihar ederek kendine kıydı. Ardından Yahuda isimli kişi 30 dirheme İsa aleyhisselamın yerini o zalimlere gösterdi. Onlar İsa aleyhisselamı oradan alıp bir yerde tutup 24 saat boyunca sorguladılar. Bu sorgulamadan sonra nasıl cezalandıracağız diye istişare için dışarı çıktıklarında Cenabı hak Cibril aleyhisselamı oraya gönderdi. Cibril aleyhisselam Hazreti İsa aleyhisselamı o evden alıp semaya kaldırdı. Kaldırıldığında İsa aleyhisselam 33 yaş, 4 aylıktı.

Cenabı hak Yuhada'nın yüzünü öyle bir hale çevirdi ki yüzü tamamen İsa aleyhisselama döndürüldü. Dışarıdakiler İsa aleyhisselamı kaçıyor zannettiler ve hazırladıkları haça astılar. İsa aleyhisselama benzer halde olan bu yahuda 7 gün süresince halk korksun bu dine rağbet etmesin diye orada asılı tuttular. Hazreti Meryem dahi kendi oğlu zannederek orada oturup akşam sabah durmadan ağladı. Rabbimiz Hazreti Meryem'i çok sevdiği için İsa aleyhisselamı kısa bir süreliğine yeryüzüne gönderildi. Annesiyle ve havarileriyle kısa süre görüştü ve gökyüzüne yeniden çekildi. Havarilerinden birisi intihar etmişti, birisi de haça asıldı, üç tanesi de baskılardan dolayı din değiştirdi. Geriye 7 havarisi kalmıştı. O günün Roma imparatoru bu olayı duyunca asılan kişiyi hem de o sehpa ağacını Roma'ya götürdü. Ve o günün Romalıları o ağaca ta’zim gösterdiler. Ondan sonra herkes küçük büyük haç yapmaya başladı. Romalılar da o günden sonra Hıristiyanlık dinine girmiş oldular. Demek ki hıristiyanların sembolize ettikleri haçın Hazreti İsa ile ilgisi, benzerliği yoktur. Bu konuda kuranımızda 2 surede toplam 4 ayeti celile vardır. Nisa suresi 156, 157, 158. ayetlerinde Allahu teala Onu yakinen katledemediler, öldürmediler. Onu kendine Ref eyledi kendine yükseltti, buyurmaktadır. Ali İmran suresi 55. Ayette de Ya İsa muhakkak seni vefat ettirecek olan benim ve seni bana yükselteceğim, buyurdu. Bu ikinci ayette Cenabı hak arkadaşlar teveffi buyurdu. Bu kelime o kadar önemli ki daha önceki derslerimizde demiştik ki mevt nefsin ölümüdür. Teveffi ruhun çıkmasıdır. Yani bizim uyku halindeyken ruhumuzun nefsimiz ölmeyecek kadarının bedenimizde kalıp ruhun kahir ekseriyetinin bedenden ayrılması gibi İsa aleyhisselamın gökyüzüne çekilme öncesi yaşadığı hadise de uyku halindeki yaşadığımız hadisenin ta kendisidir. Bu hadise olduktan sonra İsa aleyhisselamdan yemek yeme yemekten lezzet alma duyguları İsa aleyhisselamdan alındı ve üçüncü tabaka bir hayata muhtalip olundu. Üçüncü tabaka daha önceki anlattığımız Hazreti İdris aleyhisselamın hayatı gibi melekvari bir hayatı var.

Beklenen Dondurulmuş Ömrün Sahibi

Nisa suresi 159. Ayette Esteuzibillah Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, Ölümünden önce Hazreti İsa aleyhisselama iman edecek olmasın. Hıristiyan olsun, Yahudi olsun kitap ehlinden her kişi ölmeden önce İsa aleyhisselama iman etmek zorunda kalacak. Bu nasıl olacak acaba? İsa aleyhisselam yeryüzüne gönderildikten sonra Hepimizin yaşadığı, yaşayacağı ölümü aynen yaşayacak. Zuhruf suresi'nin 61. ayeti celilesinde Esteuzibillah şüphesiz o kıyametin kopacağının bir bilgisidir. 2 ayetle onun tekrar gönderileceği, 4 ayetle de onun yükseltildiği ve geri gönderileceği bildirilmiştir.

Yukarıdaki 6 adet ayeti celilenin tefsirlerini elimizde bulunan 14 büyük hadis kitaplarından günlerdir tane tane bütün hadisi şerifleri derleme yaparak metin haline getirdik. Peygamberimiz buyuruyor ki; İsa bin Meryem aleyhisselamı gördüğünüzde tanıyın. Hz. İsa’nın (as.) ineceği yer olarak 1. Beytül Makdis’deki Refik adındaki tepe üzerine, 2. Şam'ın doğu taraflarında beyaz minarenin yakınına olarak işaret ediliyor. Yani bu ikisinden birini indirilecek. İsa aleyhisselam orta boylu beyaza çalar kırmızımtırak tenli geniş göğüslü küçük yüzlü ve benli düz saçlı. Hamamdan çıkmış gibi saçından inci taneleri gibi sular damlarcasına yağlanmış olacak. Kırmızı sarı karışımı sarımtırak 2 elbiseye bürünmüş halde bir bulut ile ve melekler eşliğinde gönderilecektir. Sabah veya ikindi namazı cemaatle kılındığı esnada indirilecek. O cemaate namazı kıldıran Hazreti Mehdi ile buluşacak ve cemaatin imamı Hazreti Mehdi geri çekilmek isteyecek. İsa aleyhisselam onun omzuna dokunup onu öne geçirerek Allah senden razı olmuştur. Namazı kıldırmaya devam et buyuracak. Ben emir değil ancak vezir olarak gönderildim. Hazreti Muhammed aleyhisselamın şeraiti üzerine arkanızda namaz kılacağım. İsa aleyhisselam bir şeriat getirmeyecek, islam şeriatımızdaki hükümleri ihya eyleyecek. Hazreti İsa aleyhisselam Müslümanların son imamıdır. Mehdi aleyhisselam ise son halife son emirdir. İsa aleyhisselam Mehdi aleyhisselamdan üstündür. Hazreti Mehdi Müslümanların devlet başkanı, Hazreti İsa aleyhisselam ise yani anlaşılsın diye söylüyorum, din işlerimizi ikame ve idame eden sanki bir şeyhülislamdır. Adaletli bir hakem olacak. Peygamberimiz şöyle, buyurur ki Cenabıhak bendinden sonra her hicri asır başında 100 senede bir ümmetime bir müceddid gönderecek. Bu kıyamete kadar devam edecek. Onun için her yüzyılda gelen müceddidler var. Bir de her 1000 yılda gelen müceddidler var. İmamı Gazali, Hazreti Mevlana ve hassaten İmamı Rabbani bunlar islam'ın büyük müceddidleridir. Bunlar takrir ediyor ve yenileme yapıyor. Takrir, müslümanlar bir iş yaptığında müceddid sükut ederse demek ki o yapılan işte yanlışlık yok, o onaylanmıştır.

İhya yani yenileme ise burada bir alt başlığı açacağız. Tecdidi nikah yapıyoruz. Bazı Müslüman kardeşlerimizin çoğunluğu Ya böyle bir şey mi olur, bu nerden çıktı, ne gereği var dediklerini defaten duyduk. Reddi muhtar isimli fıkıh kitabında İbni Abidin aynen şöyle buyuruyor. Tecridin nikah zira çok defa avamın yani dini çok fazla bilmeyen insanların küfre varan sözler söylediklerini işittim. Halbu ki onlar bu söylediklerinden gafiller Müslüman ihtiyaten imanını her gün eşinin nikahını da ayda bir veya 2 defa şahit huzurunda tazelemelidir. Tecdidi nikah sıfırdan nikah akdi değildir sadece ağızdan çıkan bu sözlerinizden dolayı zayıflamış nikah bağlarımızı tekrar kuvvetlendirmektir. Hadisi şeriflere tekrar dönelim; Hz.İsa ümmetimden, havarilerinin yerini tutacak kişiler bulacaktır. Çünkü o zaman ümmetimin o bir avuç kalanı öyle hayırlı kişilerdir ki, Cenabı hak Hint ile savaşan ve İsa bin Meryem ile beraber olan bu topluluğu cehennemden koruyacak. Sonra da İsa aleyhisselam domuzları öldürecek. Yani domuz etinin yenilmesini yasaklayarak domuz üretimi bitecek. Haçı kıracak, ölümünden önce her Hıristiyan ya da Yahudi İsa aleyhisselâmı tasdik edecek. Nasıl tasdik edecek İsa aleyhisselam diyecek ki tek din islamdır. Ya müslümansın ya değilsin. Hıristiyan Yahudi diye bir şey kalmayacak. Havra ve kiliseler yıkılacak. Yani camilerden başka ibadet mekanı kalmayacak. Cizye kabul edilmeyecek. İslam adına cihat edip bütün dünya ülkelerindeki insanlarla savaşacak, ona iman edenler müstesna hiçbir kâfir yeryüzünde kalmayacak. Onun nefesinin kokusunu alan bir kâfir mutlaka ölecek. Bu nefesi Müslümanlara ise can verecek, hayat verecek, onları da farklı bir şekilde ihya edecek. Onun hükümran olduğu bu dönemde islam milleti hariç bütün milletler helak olacak. Yani yeryüzü tek millet haline dönecek. Savaş silahları kaldırılacak. Hiçbir savaş silahı kalmayacak. Çünkü ihtiyaç olmayacak. Develer başıboş bırakılacak, onlara çobanlık eden olmayacak. Yani aslanlarla develer kaplanlar ile sığırlar, çocuklar ile yılanlar oynayacak, birbirine zarar vermeyecek. Düşmanlık, nefret, kıskançlık, yok olup gidecek. Yeryüzünde kalk zenginleşecek ki fakir diye bir şey kalmayacak. Onun için zekât verilecek kimse kalmayacak. Bir tane nar bir üzüm salkımı bir koyunun sütü 2-3 haneye yetecek derecede kâfi gelecek. At savaş aracı öküz tarım hayvanı olduğundan öküz attan kıymetli olacak.

Nefsimi kudret kazasında tutan Allah'a yemin ederim ki Meryemoğlu, hac veya umre yahut ikisini birden yapmak için mutlaka fethu feci rehada ihrama girip telbiye getirecektir. Hazreti Mehdi ve Hazreti Hızır da bu haç törenine katılacak. Devam ediyor Eshabı kehfte İsa aleyhisselamın bu topluluğunda bulunacaklar. 70 tane peygamberin ruhu da bu büyük bereketten istifade edebilmek için rabbimizin izni ve müsadesi ile Mekke'ye girip hayf mescidinde namaz kılacak.

Peygamberimizin İsra ve Miraç yolculuğunda Kudüs'te bütün peygamberlere imam olup 2 rekat namaz kıldırdığı gibi peygamberlerin ruhları bu şekilde katılacak. Ve buyuruyor ki hadisi şerif; İsa aleyhisselam mezarıma gelecek o bana selam verecek ve ben de onun selamını alacağım. Görüyor muyuz kabir sahibini ziyaretin önemini. Kabir sahibini ziyaretlerimizi küçümseyen inkar eden alay eden bunların islam'da böyle bir şey yoktur diye güya islami bildiğini zanneden sapıklara işte buradan cevabını peygamberimiz buyuruyor. Burada kabir ziyareti değil kabir sahibini ziyaret diyeceğiz ikisi çok farklı seyler. Biz kabrin sahibi olan ruhu ziyarete gidiyoruz. Sizden ona yetişen kişi İsa aleyhisselama benim selamımı iletsin. Bakın Resulullah efendimiz bütün ümmetine bu vebali yüklüyor. Hazreti İsa aleyhisselam Şuayip aleyhisselamın kavminden diğer rivayet Arap kabilesinden bir kadınla evlenecek. Ve bir kız çocuğu doğacak ve o ölecek. Ondan sonra Muhammed ve Musa adında 2 oğlu olacak. Yeryüzünde bir rivayete göre 19 yıl, bir rivayete göre 24 yıl, bir rivayete 40 yıl, bir rivayet olarak 45 yıl kalacak. Biz hangisi bilmiyoruz ama ortalama 40 daha ağırlık kazanıyor. O vefat edince de Müslümanlar namazını kılıp peygamberimizin yanındaki dördüncü boş manzara defnolunacaktır.

Cenabı hak İsa aleyhisselamı bu ümmete bir güzellik olarak göndermesinin 5 sebebi.

1- Hazreti İsa aleyhisselam topraktan halk olunduğu için ve o toprağının alındığı yere defin olunması için. 2- Yahudilerin öldürdük sözünü reddetmek ve asıl İsa aleyhisselamın yeryüzünde bir tane kâfir Yahudi bırakmayıp onları öldüreceğinin ispatı için. 3- İsa aleyhisselam İncil'de biz ümmetin vasıflarını görünce ya Rabbi diyor Ne olur beni ümmeti muhammed'den eyle diye dua ediyor. Rabbimiz bu duasını kabul buyurduğu için. 4- O gün islam'ın yeniden dünyaya hakim olmasını deruhte etmek için 5- Hani pavlos isimli bir Yahudi hiristiyanların içlerine girip onların en seçkin zirve noktasına çıkmıştı da ölürken Baba Oğul Ruhul Kudüs diyereki hristiyanları üçe bölmüştü. Bugün hâlâ hıristiyanlar üçü bir araya gelemez oldular. Katolikler, protestanlar, ortodokslar diye bölündüler. Ellerindeki kitabı Matta, markos, luka, yuhanna incilleri diye indire indire ancak dörde indirdiler. Bunun müsebbibi bir Yahudi olan pavlostur. Ve bunların iddiası İsa aleyhisselamı ilahlık yüklüyorlar. İşte İsa aleyhisselamı yeryüzüne göndererek bütün dünyaya onun ilah olmadığını, bir mübarek kul olduğunu göstermek için yeryüzüne tekrar indirilecektir.

Bismillah. subhaneke la ilmelena illa ma allem tena inneke entel alimul hakim. sadakallahul azim. Subhan ya rab senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki, her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Amenna ve saddakna velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.

9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page