top of page

BEKLENEN DONDURULMUŞ ÖMRÜN SAHİBİ-1


BEKLENEN DONDURULMUŞ ÖMRÜN SAHİBİ-1

Dondurulmuş, ömrün sahibi konumuzun ilk bölümünü işleyerek nefislerimizi onarmaya devam edeceğiz. Kuranımızın 3. Suresi Ali İmran,19. Suresi de Meryem suresidir. Bu 2 sureye teberrüken bir ailenin adları verilmiştir. Hazreti İmran (ra.) ve eşi bu 2 surede 4 ayette, aynı ailenin kızları Hazreti Meryem (ra.) 13 surede 56 ayette, torunları Hazreti İsa aleyhisselam ise 17 surede tam 96 ayette zikredilir. İşte bu muazzam aileyi yaklaşık olarak 5 derslik bir sürede inşallah işleyeceğiz.

Mübarek Kılınan Hazreti İmran (ra.) ve Ailesi

Esteuzibillah. İnnallahestafa ademe ve nuhan ve ale ibrahime ve ale imrane alel alemin. (Ali İmran/33.) şüphesiz Allah İmran ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Hazreti İmran ve eşini, kızları Hazreti Meryemi ve torunları Hazreti İsa aleyhisselamı yani ailenin tamamının seçildiğini Cenabı hak ifade ediyor. Seçilmiş aileleri şöyle kısaca teberrüken bir hatırlayalım. 1- Hazreti Nuh aleyhisselam ve birlikte gemiye binen yaklaşık 60 ile 80 küsur kişi. 2- İbrahim aleyhisselam ve aile bireyleri. Oğlu İsmail aleyhisselam peygamber, İshak aleyhisselam peygamber, Torunu Yakup aleyhisselam peygamber, torununun oğlu Yusuf aleyhisselam peygamber işte bereketli bir aile. 3-Hazreti Lut aleyhisselam ve kendi ile hicret eden aile bireyleri, kızları. Onlardan olma torun Eyyub (as.) 4-Yakup aleyhisselam ve aile efradı. Hazreti Yusuf aleyhisselam ve Yakup aleyhisselam asi olan 11 kardeşine dua etti. Böylelikle o kardeşlerinin rabbimiz katında af edilmeleri nasip oldu. 5-Hazreti Eyyub aleyhisselam ve onun sadakatıyla örnek eşi. 6-Hazreti Musa aleyhisselam ve Şuayip aleyhisselâmın kızı olan eşi. 7. Hazreti Davut aleyhisselam ve ailesi. Hem kendi hem oğlu Süleyman aleyhisselam 2 peygamber 8- Hazreti İmran ve ailesi 9- Hazreti Zekeriyya aleyhisselam ve hanımı ile oğlu Hazreti Yahya aleyhisselam baba testere ile kesilerek şehit edildi. Oğlu öldürülerek şehit edildi. 2 peygamber ikisi de şehit edildi. Aynı aileden ve bütün bu acıları bu anne yaşadı. Bunun için çok hüzünlü bir aile. 10- Hazreti Meryem ve oğlu Hazreti İsa aleyhisselam hem ananın hem de oğlunun çektiği çileler ve sabırlar. 11- Hazreti peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve aile bireyleri. Fakirlik ve yoksulluk ve kâfirlerin bütün saldırılarına tahammül etme.12- Hazreti Ali (ra.) ve Hazreti Fatima (ra.) Birbirlerine sadık, muhabbetli, sadakatli yaşamı ve aile bireyleri arasındaki uyumluluk ve yoksullukla mücadeleleri ki bu ayetle tescillidir. Cenabı hak burada Alemler diyerek yani Hazreti İmran kızı Hazreti Meryem döneminde yeryüzünde ne kadar insan yaşıyorsa o insanların içerisinde en üstün olanları Hazreti İmran kızı Meryem anlamına gelir.

Aile ile ilgili şöyle biraz ayrıntıya girersek; Kuranı kerimde aile aal olarak 26 yerde geçer. Peygamberimiz aali ashabı dediğimiz zaman peygamberimizin ailesi demek isteriz. Müslüman olarak bizim 2 ailemiz vardır. Birincisi nesebi olan ailemiz buna çekirdek aile de diyoruz. Bunu kısaca tanımlarsak, Baba aile efradını güneş misali koruyandır. Güneş olmasa yeryüzünde hiçbir gıda olmaz. Cenabı hakkın bizi koruduğu gibi baba da çekirdek ailesini aynı bir güneş misali korur. Ana ise toprak misali doyurur. Evladın uysalını da, hırslısını da ne annenin ne babanın geriye itme hakkı yoktur. 2. Aile ise büyük ailemizdir ki bunun 3 meraki vardır. 1. Ümmeti İslamiye olan ailemiz. 2. Milleti İslâmiye olan ailemiz ve 3. Muhammedi Ali Resul olan ailemiz. Ben bunlar hep ilk kez duyduğumuz telaffuz var. Ümmeti islamiye olan ailemiz, Yani yeryüzünde şuan yaşayan 1,7 milyar Müslüman ümmeti muhammettir. Ümmet aynı anadan doğan anlamına gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetinin manevi olarak hem anamız hem de babamız mesabesindedir. Babamızdır değil, babamız mesabesindedir ama anamızdır. Milleti İslâmiye ise Muhammed ümmet olarak manevi babamızın birisi de İbrahim aleyhisselamdır. Çünkü İbrahim aleyhisselam peygamberimizin ceddidir. Kuranı kerim tevhit dinini millet olarak ifade eder. Millet kavramı din kavramıyla iç içe kullanır. Bu konuda kuranda tam 5 tane ayet vardır. Şuurlu her bir Müslüman asla ve asla ırkçı değildir. Fakat hem fıtri olarak hem itikâdi olarak her Müslüman milliyetçidir. Akrabası, kabilesi ve kavmi zulüm ettiklerinde haksızlık yaptıklarında zalimsiniz ve haksızsınız diyemeyip de onların yanında yer alıyor isek işte o zaman ırkçıyız. Üçüncü Merakip ise Muhammedi ali resul olan ailemizdir. Tevbe suresinin 128. ayetinde Raufurrahim geçer. Esteuzibillah, Andolsun, içinizden size öyle bir Elçi geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir; size düşkün, mü'minlere şefkatli, merhametlidir. Rabbimiz hiçbir mahluka vermediği bu 2 sıfatı peygamberimize veriyor. Raufurrahim, Peygamber hem şefkatli hem merhametli demektir.

Peygamberlerin dereceleri farklıdır. Hepsi Allah katında aynı dereceye sahip değildir. Peygamberimizin ikinci bir sıfatı Allaha teâlânın en sevgili kulu anlamında habibullahtır. Bunu başka hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu sıfatıyla diğer peygamberlerin hepsini geride bırakırken Cenabı hak bir üçüncü sıfat daha ekleyerek peygamberimize rahmetenlil alemin diyor. İblisle varıncaya kadar hepsi bu rahmetten istifade eder. Ulul azim peygamber dediğimiz 6 peygamber vardır. 1-Hazreti Adem aleyhisselam safiullahtır. Yani ana baba etkisi olmadan bizatihi Cenabı hakkın kudretıyla yarattığı için safi ullah diyoruz. 2. Nuh aleyhisselâmdır, ona da necibullah diyoruz. Yani beraberindeki yaklaşık 80 kişiyi Necate erdiren anlamına gelir. 3. Manevi babamız olma şerefiyle Hazreti İbrahim aleyhisselamın sıfatı halilullahtır. 4. Musa aleyhisselamın sıfatı da kelimullah'tır. 5.Hazreti İsa aleyhisselam ruhullahtır. 6. Bizim peygamberimiz habibullahtır.

Peygamberimizin iki hadisi şerifiyle Muhammedi ali rasule nasıl girebileceğiz onlara bir bakalım. Birinci Hadisi şerif, Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ben hediye olarak ihsan edilen bir rahmetim. Yani Cenabı hakkın özel lütfuyla bize verilen bir rahmet peygamberiyim. Diğer hadisi şerif Ben sizin babanız yerindeyim, buyuruyor. Sizlere gereken her şeyi öğretiyorum. Şimdi demek ki bize birisi doğruyu güzeli can hıraş öğretiyorsa o bizim manevi babamız oluyor. Yeryüzündeki bütün müminler ali resul ailesindendir. İslam dinine icabet etmeyenler yani islam dinini kabul etmeyenler Hazreti peygamberimizin neseben akrabası dahi olsalar ali resulden değildirler. Bir başka hadisi şerifte buyuror ki (sav.) Şunu bilin ki benim ailem babamın ailesi değildir. Benim dostlarım, Allahtır ve Salih müminlerdir. Salih olabildiğiniz zaman bakın dostlarım ve ailem sizsiniz buyuruyor. Hazreti peygamberimiz ve Hazreti İbrahim aleyhisselamı sevdiğimiz zaman bizim dostumuz Allah oluyor. Cenabı hak bu dostluğu 2 peygambere bağlıyor. İbrahim, aleyhisselamı ve Hazreti Muhammed Mustafa'yı seven ve tabi olan Cenabı hakkın dostluğunu kazanmış oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buyurdular ki, Allah'ın buyruklarına karşı gelmekten sakının her muttaki benim ailemdir. Yeter ki siz Cenabı hakka saygı duyun onun yasaklarından elinizden geldiği kadar kaçının siz benim ailemsiniz. Enfal suresinde Onun velileri ve dostları ancak muttaki kişilerdir buyuruluyor. Son olarak bu aileye bir örnekle tamamlayalım. Peygamberimiz bir hadisi şerifinde Selman bizdendir, Ehli beyttendir buyuruyor. Hazreti Selman aslında iranlı ateşe tapan bir mecusi ailenin çocuğudur ama sevgisi ve çektiği çilelerin mükafatı olarak Selman bizdendir. Yani benim aile halkımdandır. Bizi Muhammed Ali resul ailesine götüren en güçlü bağımız imanımız oluyor.

Mübarek kılınan Hazreti İmran ve ailesini anlatmaya ve anlamaya devam edersek; Hazreti İmran bin Masan. Yahudilerin o güne kadar gelmiş geçmiş en seçkin ailesinin bir ferdidir. Bütün Yahudilerin ayakta kıyam edip saygı duyduğu bir ailenin evladıdır. Tarihte 2 tane İmran vardır. Hazreti Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın babasının adı da Hazreti İmrandır. Ve ne büyük bir benzerlik ki, Musa aleyhisselamın kız kardeşinin adı da Meryemdir. Bu ayeti celile de İmran ailesini seçtik Alemlere üstün kıldık buyuran Cenabı hak ilk bakışta Hazreti Meryem ve oğlu İsa aleyhisselamın dedesi olarak onu ifade ederken, dolaylı olarak Musa aleyhisselamın babası ve onun ailesini de içine almaktadır. Hazreti Zekeriyya aleyhisselam Hazreti İmran bacanaktır. Yaşları ilerlemesine rağmen 2 kız kardeşin ikisi de kısır hiç doğum yapmamıştı. Fakat Hazreti İmranın eşi Hazreti Hanne bir gün bir kuş yuvasına bir yiyecek getirmiş yavru kuşa verdiğini görünce ona gıpta ediyor, Annelik içgüdüleri öyle canlanıyor ki o anda bir dua ediyor ya Rabbi hiç umudum yok çok yaşlıyım ama ne olur? Duamı kabul et, senin her şeye gücün yeter. Bana bir çocuk ihsan et. Vereceğin çocuğu Beytül makdise hizmetçi olarak adıyorum, dedi. İnsanların devam eden çoluk çocuğuna kuranı kerim zürriyet olarak ifade eder. Zürriyetler içerisinde sülaleler, kavimler, kabileler ve ırkların Cenabı hak katında tek bir değeri vardır o da muttakiliktir. Rabbimiz Ali İmran suresi 34. Ve Nisa suresi 25.Ayette Siz bir birinizden türeyip gelen nesillersiniz buyuruyor. Cenabı hak sizin hepiniz birbirinizden türediniz. Ben sizin diyor, renginizi değiştirdim. Doğduğunuz yeri değiştirdim. Anne babanız farklı yerler doldu ama siz hepiniz tek bir zürriyetten geliyorsunuz. Herkes doğru dini seçme fıtratına sahip ve 3 yıl önce bulunan inanç geni hepimizde var iken Nefsinin İblisin ve şeytanların tesirinde kalarak sıratı müstakimi terk etmişlerdir? İşte bunun için Muttaki olanlar değerlidir. Yoksa Cenabı hak katında hepimiz aynıyız.

Ali İmran suresindeki 35. ayete baktığımızda Esteuzibillah, Ya Rabbi ben batınımda olanı sana nezrettim. Yani karnımda olan çocuğu sana adadım. Benden kabul et, buyuruyor. Rabbimize dua ederken o duamız da neyi istiyorsak, o isteğimize göre Cenabı hakkın esmasını zatına tevessül edeceğiz. Kısa bir örnek verelim; diyelim ki uzak bir yere evladımızı gönderiyoruz. Böyle bir durumda anne babanın görevi Hadi yolunuz açık olsun demek değil arkadan su serpmek hiç değil. Ne diyeceğiz? Ya rabbi El hâfiz esmayi şerifini zatı teâlâna tevessül ederek evlatlarımın kazasız belasız yerlerine varmasını iltica ediyorum onları muhafaza eyle diye dua edeceğiz.

Hazreti Hanne adağını Hangi niyetle yaptı? Ayette muharram geçer. Mescide adanmış ilk kız demektir. Dünya tarihinde Hazreti Meryem'den evvel ya da sonra mescide adanmış başka bir kız yoktur. Diğer bir anlamı Mabet hadimidir. 2. Cenabı hakka itaat eden demektir. 3. Hiçbir şey kendisini ibadetten alı koyamadı ihlasla ibadetine devam etti. 4. Hazreti Hanne Rabbim sana hizmet eden bir kulun olması dileğiyle buyuruyor. 5. Tahrir yani azad kılınan hiç kimseye bağlı olmayan sadece rabbinin hizmetine vakfedilen anlamına gelir Ki bu azat olunan çocuklar peygamberimiz döneminde kaldırıldı. Geçmiş peygamberlerin ümmetinde mescitlere bu şekilde adanan çocuklar olurdu. Hazreti Meryem (ra.) adandığı dönemde de o gün mescitte 700’e yakın çocuk adanmış haldeydi. Bunlar doğduğu gün getirilir. Kundağı ile birlikte oraya teslim edilir akıl baliğ olduğu gün onlara denilir ki ya bu mescitte ömür boyu kalırsınız Ya da bugünden itibaren ailenize geri dönebilirsiniz diyerek seçme hakkı tanınırdı.

Adak Allaha yakınlaşmak için yapılır. Yaklaşmak değil dikkat edin yakınlaşmak için yapılır. Yaklaşmak fiziken olur yakınlaşmak manen olur onun için doğru olan yakınlaşmaktır.

Hazreti Hanne nasıl çocuk istedi? Şimdi günümüzde çocuk istemek birçok ailenin sıkıntılarının bir parçasıdır. Çünkü Cenabı hak evlat vermezse dünyadaki bütün hekimler bir araya gelse bir çocuğu veremezler, evladı Allah verir. Bundan dolayı Cenabı hak Bize 3 tane örnek verir. Birinci örnek Hazreti Zekeriya aleyhisselam, Baldızı Hazreti Hannenin çocuğunun olduğunu görünce kendi hanımı da kısır olduğu için içtenlikle 3 surede evlat istediğini görüyoruz. Ve evlat isterken bir kelime kullanıyor. Ya Rabbi bana temiz bir evlat ihsan eyle. İbrahim aleyhisselam evlat isterken ya Rabbi bana salih evlat ihsan eyle diye dua ediyor. Furkan suresinde de Gözlerimizin süruru olacak evlatlar ihsan eyle buyurularak rabbimiz bize evlat isteme duasını öğretiyor. Toparlarsak, demek ki evlat isterken Yarabbi temiz evlat, salih evlat ve gözlerimizin süruru olan evlat ihsan eyle diye dua edeceğiz.

Ali İmran 36. Ayette buyuruluyor ki, Ona Meryem adını verdim ve ben onu ve onun zürriyetini racim olan şeytandan senin himayene ısmarladım. Hazreti Hanne doğum yapıyor çocuğa Meryem adını veriyor. Ve ardından da Cenabı hakka tekrar istirham da buluyor. Onu yani Meryemi ve zürriyetini taşlanmış olan şeytandan muhafaza etmek için sana ısmarladım, sana emanet ettim diye dua ediyor. Bu ayet bize neyi anlatır? Önce Meryem ismine bakarsak Allah'ın kulu demektir. İkinci bir anlamı ibadetle meşgul olan kadın demektir. Üçüncü bir anlamı da rabbinin hadimi yani hizmetlisi demektir. Peygamberimiz bu ayeti tefsir ederken buyuruyor ki; Kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın ismi ile çağrılacaksınız. Öyle ise isimlerinizi güzel kılın. İmam Maturidi Hazretleri buyuruyor ki Bu ayetin hükmüne göre Kız çocuklarına ad koyma hakkı annelere aittir, buyuruyor. İmamı Fahrettin Razi ile İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de buyuruyor ki, o Meryem doğduğu gün diyor babası aylar önce vefat etmişti. Baba vefat ettiği için bu görevi diyor. Hazreti Hanne üstlendi. Peki biz ne yapacağız o zaman? Demek ki kız çocuğunda Hak annenin oğlan çocuklarında da hak babayla anne uzlaşarak koyacak. İster erkek olsun ister kadın olsun soy sop geleneği kadınlardan devam eder. Yani bir soyun devamında asıl olan kadındır. Elimize bir tohum aldık. Aynı tohumu farklı toprak çeşitlerine ektik. Her toprağın yetiştirdiği sebzenin veya meyvenin genetiği, kalitesi, çoğalma bereketi, tadı kokusu ve görünümü birbirinden farklı olur. Aslı olan annedir. Yine bir hadisi şerifte Peygamber efendimiz buyuruyor ki Gübrelikte biten yeşillikten sakınmaz. Yani iffet edep ahlak bozuk inanç zafiyetlerini taşıyan insani, dini ve milli değerleri benimsemeyen bir çevrede aynı etkileri kabullenerek yetişen anadan doğan çocuklardan bahsediyor.

Çocuklarımıza isim koyarken şu 4 kurala dikkat etmemiz gerekiyor. 1- Peygamberimiz savaş ismi konulan çocukların hepsinin ismini değiştirmiştir. 2-Şirk ve küfür içermeyecek. 3-Alay edilmeye sebep olmayacak. 4-3 kuralın dışında güzel anlam içeren her şey isim olarak konulabilir. Bizim adımız karakterimizin oluşumuna etki eden kimliğimizdir. Öyle sıradan bir isimlendirme değildir. Her isim çocuğun karakterinin oluşmasına, kimliğinin oluşmasına etki yapar. Onun için adımız bir ömür istikamet içinde olmamızın duasıdır. Bundan dolayı rastgele dua niteliği taşımayan isimler ad olarak konulamaz.

Ve ne buyurdu ayette? Ona şeytanın dokunmasından peygamberimiz o ayeti açıklarken buyuruyor ki Doğan hiçbir çocuk olmasın ki doğum esnasında şeytan ona dokunmamış olmasın. İşte bebeğin bağırarak doğması, feryat ederek ağlaması şeytanın bu dokunmasından kaynaklanır. Şeytan doğum sırasında bu duanın bereketiyle sadece Meryem ile oğlu İsa aleyhisselama dokunmamıştır. İblis, her çocuğun kendinden etkilenmesini umut eder. Onun için her kadının hamile kaldığı anda çocuğu doğduğu anda dokunur. Hamile kaldığı anı ne erkek ne kadın bilemezken İblis onu öyle takip ediyor ki Hamile kaldığı anda ve doğum yaptığı anda yanında bulunur. Öyleyse Hamile kaldığı anı hiçbir erkek ve kadın bilemeyeceğini göre şuurlu Müslüman erkek ve Müslüman kadın Euzu besmele çekmeden beraberlik yapamaz.

Subhaneke Allahümme illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. sadakallahul azım. Subhansın ya rab senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Amenna ve saddakna velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

تعليقات


bottom of page